fbpx

Vánoční soutěž

Vánoce a konec roku je opět tady a na našem eshopu naleznete degustační balíčky našich vín za zvýhodněnou cenu a dopravu zdarma s promokodem VÁNOCE.

Pro všechny fanoušky, přátele a kamarády našeho vína jsme si navíc připravili soutěž.

Znění soutěžního příspěvku

Budeme soutěžit o degustaci vín pro 2 osoby, medailový balíček našich vín a degustační večer ve vinném sklípku pro 7 osob s ubytováním.

2. cena

Degustace vín pro 2 osoby

1. cena

Degustační pobyt pro 7 osob

3. cena

Medailový balíček vín

Pokud se chceš zapojit do soutěže o 2 a 3.cenu, udělej následující

Pokud se chceš zapojit do soutěže o 1. cenu, objednej 1 karton (tj. 6 lahví) našich vín z e-shopu ustipcaku.cz, kde máš navíc díky kódu VÁNOCE dopravu zdarma.

Výherce budeme losovat 19.12.2021

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže pořádané na Facebook stránce -Vinný sklep U Štipčáků

1.1. Soutěž organizuje Vinný sklep U Štipčáků, Vlkoš 105, 696 41 , IČO: 08883718

1.2. Začátek a konec soutěže je vždy uveden na Facebook stránce v příspěvku soutěže.

1.3. Výherce bude zmíněn v komentáři pod soutěžním příspěvkem a zároveň bude kontaktován soukromou zprávou.

1.4. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm mít osobní profil.

1.5. Soutěž je založena na dobrovolném splnění podmínek uvedených v soutěžním příspěvku. Pokud soutěžící nesplní podmínky uvedené v příspěvku, nebude zařazen do soutěže.

  1. cena – Degustační večer pro 7 osob s ubytováním v hodnotě 9100 Kč ( zahrnuje ubytování pro 7 osob na 1 noc – 7 x 450 = 3150 Kč, degustační večer pro 7 osob včetně večerního posezení s občerstvením 750 x 7 = 5250 Kč, snídani na pro 7 osob. – 100 x 7 = 700 Kč
  2. cena – degustační večer pro 2 osoby včetně večerního posezení s občerstvením 750 x 2 = 1500 Kč
  3. cena – Medailový balíček vín na našem eshopu www.ustipcaku.cz

1.7. Vítězové musí splňovat všechna kritéria uvedená v soutěžním příspěvku.

1.8. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána na konkrétní adresu či email, který výherce uvede.

1.9. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

1.10. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

1.11. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhru může převzít pouze osoba starší 18let

1.12. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže Vinný sklep U Štipčáků, Vlkoš 105 souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu s obecnými předpisy upravujícími GDPR a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných
aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o
poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle obecných předpisů upravujících GDPR, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu ustipcaku@gmail.com .V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

11.13. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.facebook.com.

11.14. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

11.15. Soutěž organizuje Vinný sklep U Štipčáků, Vlkoš 105 z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com. Společnost Facebook je tedy kompletně osvobozena od závazků každého účastníka a nijak nesponzoruje, nepodporuje a nesouvisí s touto soutěží.